Hakkında

Bu kongre kendi alanında hep ilkleri yaptı. Burada mevcut durum ve olası geleceğe ilişkin değerlendirmeler bölgesel ve dar çerçeveden değil, Türkiye ve dünyadaki durum çerçevesinde ele alınıyor. Seyahat endüstrisinde öne çıkan eğilimler ile gelecek vizyonları ele alınıyor.

Sektördeki hızlı değişim, konuların uluslararası düzeyde yakından takip edilmesini zorunlu hale getiriyor.
Günümüzde seyahat endüstrisi olarak tanımlanan turizm sektörü, yapısı itibariyle ekonomik ve sosyal yaşamda en yüksek sinerjiyi yaratma özelliğine sahiptir.
Bu özelliği ile seyahat endüstrisinin bugünkü durumunun değerlendirilmesi ve geleceğine ilişkin olasılıklar konusunda öngörülerde bulunulması önem kazanıyor.
Uluslararası Resort Turizm Kongresi bu gereksinimin ifadesi olarak doğdu.

Uluslararası RESORT Turizm Kongresi’nin ilki 2011 yılında 2-4 Aralık’ta Antalya Talya Convention Center’de, 2’ncisi 28-29 Kasım’da Antalya Lara Barut Resort’te yapıldı. Kongre’nin üçüncüsü 29 Kasım 3013′de Antalya Lara Kundu Wow Kremlin Palace’ta yapıldı. 2014 buluşmasının hazırlıkları ise sürüyor..
Şimdi, her yıl bir öncekine göre daha fazla büyüyen ve etkili olan bu uluslararası kongreyi biraz daha yakından tanıyalım.

Bu kongre kendi alanında hep ilkleri yaptı. Burada mevcut durum ve olası geleceğe ilişkin değerlendirmeler bölgesel ve dar çerçeveden değil, Türkiye ve dünyadaki durum çerçevesinde ele alınıyor. Seyahat endüstrisinde öne çıkan eğilimler ile gelecek vizyonları ele alınıyor.

Bu kongre turizm yatırımcıları ve yöneticilerine geleceği görme vizyon oluşturma noktasında rol oynuyor. Kongre aynı zamanda sektörün geleceği ilişkin karar almasını kolaylaştıracak bilgiler edinilmesini sağlıyor. Bu kongrede alışılmış yorum ve analizlerden sıyrılarak talep ve arz cephesindeki trendler ile turizmin sosyal boyutlarının da gerçekte ne olduğu, nereye evrildiği gibi ana konular ele alınıp tartışılıyor.

Sektör-kamu kesimi ve ilişkili kesimler işbirliği ile yol haritası çıkarılıyor. Her yıl bu kongre ile birlikte turizmin sosyal ve iktisadi boyutlarını sergileyen bir araştırma da burada açıklanıyor. Bu analizlerde yalnızca rakamlar değil, konuların içeriği, turizmde, sektörlerde ve toplumda bunun yansımalarının neler olduğu da ortaya konuluyor.

Bu kongre ile amacımız seyahat endüstrisinin başta istihdam ve yatırım olmak üzere cari açığını kapatılması, döviz dengesinin kurulması gibi ekonominin can damarı olan konular ile bölgeler arasında dengenin kurulması ve sosyal değişimin hızlanmasında turizmin oynadığı rolü sergileyip önemini anlatmaktır.
Bu özellikleri ile Uluslararası Resort Turizm Kongresi, daha üçüncü yılında seçilen ana tema, konuşmacılar, oturum başlıkları ve katılımcıları ile ulusal ve uluslararası alanda sektörün bütün kesimleri ile kamu yönetimi için seyahat endüstrisinin uluslararası alanda önemli bir buluşma platformu haline geldi.Türkiye’nin turizmde bugün geldiği noktada böyle bir kongre özel bir önem taşıyor.